justynaolowniuk.pl justynaolowniuk.pl - Justyna O?owniuk oficjalny blog ? Aby osi?gn?? co? warto?ciowego w ?yciu prywatnym i zawodowym, na...

justynaolowniuk.plWebsite Profile

Title: Justyna O?owniuk oficjalny blog ? Aby osi?gn?? co? warto?ciowego w ?yciu prywatnym i zawodowym, na...
Keywords:
Description:Justyna O?owniuk oficjalny blog ? Aby osi?gn?? co? warto?ciowego w ?yciu prywatnym i zawodowym, najpierw musisz rozwin?? sam siebie i sta? si? warto?ciow? osob?. ~Brian Tracy Justyna O?owniuk oficj
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

justynaolowniuk.pl Information

Website / Domain:justynaolowniuk.pl
Website IP Address:178.32.205.4
Domain DNS Server:ns2.jor.pl,ns1.jor.pl

justynaolowniuk.pl ranks

Alexa Rank:8633066
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

justynaolowniuk.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$1,460
Daily Revenue:$4
Monthly Revenue:$120
Yearly Revenue:$$1,460
Daily Unique Visitors:368
Monthly Unique Visitors:11,040
Yearly Unique Visitors:134,320

justynaolowniuk.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Server Apache/2
Vary Accept-Encoding,User-Agent
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Wed, 17 Oct 2018 18:45:21 GMT

justynaolowniuk.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

justynaolowniuk.pl Similar Website

Domain WebSite Title
informatyka.pl Dziedziny informatyki w ?yciu prywatnym i zawodowym.
mirafaber.pl Mira Faber - blog o ?yciu i o tym co w ?yciu najwazniejsze, czyli o innych ludziach.
michalwawrzyniak.pl Micha? Wawrzyniak - Oficjalny blog artysty w biznesie, ?yciu, stylu i wiedzy!
zakochanawbieganiu.pl Zakochana w bieganiu | Blog o bieganiu, motywacji, podró?ach, marzeniach i o tym co w ?yciu wa?ne ...
nishka.pl Blog o ?yciu w rodzinie i spo?eczeństwie
tokyopongi.com Japonia. Blog o Japonii i ?yciu w Tokio.
krzysztofjakubowski.pl Krzysztof Jakubowski | Blog o polityce i ?yciu w Lublinie
zsd.org.pl W Budapeszcie | O Budapeszczie inaczej. Wszystko, co warto zobaczy? i czego warto spróbowa? w Budap...
przekraczajgranice.pl Przekraczaj Granice | Blog o pozytywnym przekraczaniu granic w sobie i w swoim ?yciu… i nie tylko
stayfly.pl StayFly.pl - blog o ?yciu w mie?cie
miastamaniak.pl Blog o ?yciu w mie?cie - Miastamaniak.pl
polkawtyrolu.com Polka w Tyrolu - Blog o Austrii, Tyrolu i ?yciu w Alpach.
nawolnymbiegu.pl NA WOLNYM BIEGU | love more, worry less. blog dwojga o wolnym ?yciu w zgie?ku miasta
smokiikangury.pl Smoki i Kangury | Blog o podró?ach i ?yciu w Australii
ewokracja.pl Ewokracja.pl - blog o modzie i ?yciu
rumpelowo.pl Rumpelowo – blog o rodzinie i ?yciu
ekuchareczka.pl eKuchareczka - blog o gotowaniu i dobrym ?yciu
kataloniablog.pl Katalonia przewodnik - co warto zobaczy? w Barcelonie i na Costa Brava

justynaolowniuk.pl Alexa Rank History Chart

justynaolowniuk.pl aleax

justynaolowniuk.pl Html To Plain Text

Justyna O?owniuk oficjalny blog ? Aby osi?gn?? co? warto?ciowego w ?yciu prywatnym i zawodowym, najpierw musisz rozwin?? sam siebie i sta? si? warto?ciow? osob?. ~Brian Tracy Justyna O?owniuk oficjalny blog Aby osi?gn?? co? warto?ciowego w ?yciu prywatnym i zawodowym, najpierw musisz rozwin?? sam siebie i sta? si? warto?ciow? osob?. ~Brian Tracy Strona g?ówna Start Kontakt Darmowe Kursy O Justynie Szukaj Uwa?ne s?uchanie i dzia?anie Istotn? cz??ci? intuicji i uwa?no?ci jest umiej?tno?? s?uchania. Kiedy po raz ostatni naprawd? s?ucha?e? dobiegaj?cych Ci? d?wi?ków, zamiast jedynie je s?ysze?? S?uchanie jest czym? innym od s?yszenia. S?yszenie to zdolno?? do odbioru d?wi?ku. Jest biernym aktem. Natomiast s?uchanie jest ?wiadome, wymaga aktywnego zaanga?owania. Stale jeste? bombardowany ca?? gam? d?wi?ków, p?yn?cych z otoczenia, które Twoja ?wiadomo?? … Zobacz ca?y wpis Czy ka?dy z nas ma intuicj?? W intuicji nie ma nic tajemniczego. To u?wiadomienie sobie informacji wysy?anych przez zmys?y i dostrojenie si? do nich. Do tego, co komunikuj? Ci Twoje uszy, oczy, nos, zmys? smaku i dotyku oraz inne wra?enia, przekazywane przez cia?o. Ka?dy z nas ma intuicj?, ale bardzo cz?sto jest zag?uszana przez nieustanny wewn?trzny i zewn?trzny ha?as, a tak?e … Zobacz ca?y wpis Jak zrozumie? i zaakceptowa? swoje emocje? Co zrobi?, by wydosta? si? z pu?apki ?ycia w przesz?o?ci lub przysz?o?ci, w jak? wp?dzaj? Ci? emocje? Zacznij od akceptacji tych emocji. Nie musisz analizowa?, co jak i dlaczego czujesz. Wystarczy tylko zrozumienie, ?e czujesz si? tak, jak si? czujesz, niezale?nie od przyczyny. Za?ó?my, na przyk?ad, ?e znajoma w?a?nie Ci? zawiod?a- w ostatniej chwili po … Zobacz ca?y wpis Przesz?e, tera?niejsze i przysz?e emocje W zrozumieniu emocji pomaga ?wiadomo??, ?e s? to reakcje na co?, co sta?o si? w przesz?o?ci, co dzieje si? teraz lub mo?e wydarzy? si? w przysz?o?ci. Wdzi?czno??, cho? prze?ywana w tym momencie, stanowi reakcj? na co?, co wydarzy?o si? w przesz?o?ci: godzin?, dzień, tydzień czy nawet lata temu. Poczucie winy, ?alu i zak?opotanie s? tak?e … Zobacz ca?y wpis Czy wszystkie emocje s? pozytywne? Jeste?my przyzwyczajeni do tego, aby my?le? o emocjach dwubiegunowo, jako o pozytywnych albo negatywnych. Tak naprawd? wszystkie emocje maj? cel pozytywny i s?u?? pewnym fizycznym i spo?ecznym funkcjom. Fizyczne bezpieczeństwo jako warto?? emocji: po pierwsze, emocje chroni? ci? i pomagaj? zachowa? bezpieczeństwo. Umo?liwiaj? Ci szybkie reagowanie w sytuacjach, gdy racjonalne my?lenie jest zbyt wolne. W … Zobacz ca?y wpis Czy umiesz rozpozna? swoje uczucia? Wszystkim pu?apkom umys?u- obwinianiu innych, wyci?ganiu pochopnych wniosków, my?leniu tunelowemu- towarzysz? emocje, takie jak zmartwienie, niepokój, z?o??, poczucie winy, l?k itd. W jaki sposób emocje s? zwi?zane z uwa?no?ci?? Po pierwsze, wyja?nijmy sobie, czym s? emocje. Wi?kszo?? ludzi twierdzi, ?e emocje i uczucia to to samo. W rzeczywisto?ci uczucia s? jedynie jednym z aspektów emocji. … Zobacz ca?y wpis Uwa?ne my?lenie B?d? ?wiadomy przep?ywaj?cych my?li, ale pozwól im odp?ywa?, nie zatrzymuj ich i nie skupiaj si? na nich. Twój umys? jest bytem w samym w sobie. Nie da si? ?atwo kontrolowa?. Przypomina telewizj?: przeskakuje z kana?u na kana?, zacina si? lub nie daje si? prze??czy?. Pilot gdzie? si? zgubi? i Twój umys?, niczym kana?, którego nie … Zobacz ca?y wpis Zmień swoje my?lenie Wiemy ju?, ?e dzi?ki byciu bardziej ?wiadomym codziennych wydarzeń i powi?zanych z nimi, lub niepowi?zanych, my?li oraz uczu?, zaczniesz rozpoznawa? pu?apki my?lowe, które s? przeszkod? w praktyce uwa?no?ci. Istniej? równie? inne techniki ?wiczenia mózgu, które pomagaj? zmieni? sposób my?lenia. Zmiana tego, co robisz, mo?e zmieni? to, jak my?lisz. Dzi?ki modyfikacji czy prze?amaniu cho?by ma?o znacz?cych, … Zobacz ca?y wpis Uwa?ne s?uchanie i dzia?anieCzy ka?dy z nas ma intuicj??Jak zrozumie? i zaakceptowa? swoje emocje?Przesz?e, tera?niejsze i przysz?e emocjeCzy wszystkie emocje s? pozytywne?Czy umiesz rozpozna? swoje uczucia?Uwa?ne my?lenieZmień swoje my?lenie maj 09 Uwa?ne s?uchanie i dzia?anie Kategorie: Neurolingwistyczne Programowanie przez Justyna O?owniuk 9 maja 2017 Istotn? cz??ci? intuicji i uwa?no?ci jest umiej?tno?? s?uchania. Kiedy po raz ostatni naprawd? s?ucha?e? dobiegaj?cych Ci? d?wi?ków, zamiast jedynie je s?ysze?? S?uchanie jest czym? innym od s?yszenia. S?yszenie to zdolno?? do odbioru d?wi?ku. Jest biernym aktem. Natomiast s?uchanie jest ?wiadome, wymaga aktywnego zaanga?owania. Stale jeste? bombardowany ca?? gam? d?wi?ków, p?yn?cych z otoczenia, które Twoja ?wiadomo?? … Kontynuuj czytanie ? Tagi: czy masz intuicj?, pod?wiadomo??, Rozwój Osobisty, ?wiadomo??, Uwa?no?? Pozostaw komentarz Permalink do tego artyku?u: http://justynaolowniuk.pl/uwazne-sluchanie-i-dzialanie maj 08 Czy ka?dy z nas ma intuicj?? Kategorie: Emocje, Intuicja, Pod?wiadomo??, Rozwój Osobisty, ?wiadomo?? przez Justyna O?owniuk 8 maja 2017 W intuicji nie ma nic tajemniczego. To u?wiadomienie sobie informacji wysy?anych przez zmys?y i dostrojenie si? do nich. Do tego, co komunikuj? Ci Twoje uszy, oczy, nos, zmys? smaku i dotyku oraz inne wra?enia, przekazywane przez cia?o. Ka?dy z nas ma intuicj?, ale bardzo cz?sto jest zag?uszana przez nieustanny wewn?trzny i zewn?trzny ha?as, a tak?e … Kontynuuj czytanie ? Tagi: bogactwo serca, intuicja, pod?wiadomo??, ?wiadomo??, Uwa?no?? Pozostaw komentarz Permalink do tego artyku?u: http://justynaolowniuk.pl/czy-kazdy-z-nas-ma-intuicje maj 05 Jak zrozumie? i zaakceptowa? swoje emocje? Kategorie: Emocje, Psychologia Sukcesu, Rozwój Osobisty, ?wiadomo??, Uwa?no?? przez Justyna O?owniuk 5 maja 2017 Co zrobi?, by wydosta? si? z pu?apki ?ycia w przesz?o?ci lub przysz?o?ci, w jak? wp?dzaj? Ci? emocje? Zacznij od akceptacji tych emocji. Nie musisz analizowa?, co jak i dlaczego czujesz. Wystarczy tylko zrozumienie, ?e czujesz si? tak, jak si? czujesz, niezale?nie od przyczyny. Za?ó?my, na przyk?ad, ?e znajoma w?a?nie Ci? zawiod?a- w ostatniej chwili po … Kontynuuj czytanie ? Tagi: bogactwo wewn?trzne, bogatsze ?ycie, emocje, ludzie sukcesu, Rozwój Osobisty, ?wiadomo??, Uwa?no?? Pozostaw komentarz Permalink do tego artyku?u: http://justynaolowniuk.pl/jak-zrozumiec-i-zaakceptowac-swoje-emocje maj 02 Przesz?e, tera?niejsze i przysz?e emocje Kategorie: Emocje, Psychologia Sukcesu, Rozwój Osobisty, ?wiadomo?? przez Justyna O?owniuk 2 maja 2017 W zrozumieniu emocji pomaga ?wiadomo??, ?e s? to reakcje na co?, co sta?o si? w przesz?o?ci, co dzieje si? teraz lub mo?e wydarzy? si? w przysz?o?ci. Wdzi?czno??, cho? prze?ywana w tym momencie, stanowi reakcj? na co?, co wydarzy?o si? w przesz?o?ci: godzin?, dzień, tydzień czy nawet lata temu. Poczucie winy, ?alu i zak?opotanie s? tak?e … Kontynuuj czytanie ? Tagi: emocje, ludzie sukcesu, Rozwój Osobisty, ?wiadomo?? Pozostaw komentarz Permalink do tego artyku?u: http://justynaolowniuk.pl/przeszle-terazniejsze-i-przyszle-emocje kwi 29 Czy wszystkie emocje s? pozytywne? Kategorie: P...

justynaolowniuk.pl Whois

Domain Name: JUSTYNAOLOWNIUK.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en